przechowywanie nawozów naturalnych, przechowywanie gnojowicy, przechowywanie obornika

Zadbaj o właściwe przechowywanie nawozów naturalnych w swoim gospodarstwie, aby zachować ich pełne wartości pokarmowe. Sprawdź, jakie są aktualne wymogi prawne dotyczące przechowywania gnojowicy, gnojówki i obornika.

Przechowywanie nawozów naturalnych w gospodarstwach wielkotowarowych

Nawozy naturalne pochodzenia zwierzęcego, to jest gnojowica, gnojówka czy obornik, są podstawowym źródłem materii organicznej i składników pokarmowych dla roślin, a także czynnikiem zwiększającym żyzność gleby. Należy jednak pamiętać, że obecne w nawozach naturalnych związki azotu i fosforu mogą przedostać się do wód gruntowych i zbiorników wodnych, a tym samym negatywnie wpłynąć na środowisko. Dlatego ważne jest, aby zadbać o właściwe przechowywanie nawozów naturalnych, aby nie stanowiły one zagrożenia dla ludzi oraz zwierząt.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rolnicy prowadzący gospodarstwa wielkotowarowe zobowiązani do tego, by zadbać o właściwe przechowywanie nawozów naturalnych, zarówno tych stałych, jak i płynnych. Przez gospodarstwa wielkotowarowe rozumie się te podmioty, które prowadzą „chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior” [art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U z 2015 r., poz. 625)].

Przechowywanie gnojowicy i gnojówki

W przypadku gospodarstw wielkotowarowych gnojówka oraz gnojowica powinna być magazynowana w szczelnych i zamkniętych zbiornikach o takiej pojemności, która umożliwia przechowywanie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tychże nawozów. Ponadto zbiornik na gnojowicę lub gnojówkę trzeba umieścić w takim miejscu, które jest zacienione oraz osłonięte od wiatrów, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć wydzielanie odorów. Z tego samego powodu gnojówka i gnojowica musi być przechowywana w odpowiedniej odległości od budynków inwentarskich.

Przechowywanie obornika

Nawozy naturalne w postaci stałej (obornik) w gospodarstwach wielkotowarowych powinny być gromadzone i przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na płytach obornikowych, wyposażonych w instalację odprowadzającą płyny do szczelnych zbiorników. Płyta gnojowa do składowania obornika musi posiadać także dno oraz ściany wykonane z materiałów, które zapobiegają wyciekom nawozu do gruntu (np. z betonu lub z tworzywa sztucznego).

bakterie do gnojowicy i obornika uzdatnianie gnojowicy Agro Sanito Bac

Bakterie gnojowicy – preparat do uzdatniania Agro SanitoBac

Przechowywanie nawozów naturalnych w mniejszych gospodarstwach

Jeśli chodzi o przechowywanie nawozów płynnych, zasada jest taka sama jak w gospodarstwach wielkotowarowych. Zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę muszą być szczelne, a ich pojemność powinna umożliwić magazynowanie minimum 4-miesięcznej produkcji tychże nawozów. W przypadku przechowywania obornika obecne przepisy nie określają, w jaki sposób należy go magazynować. Trzeba jednak pamiętać, że niewłaściwe przechowywanie nawozów stałych ma nie tylko negatywny wpływ na środowisko, lecz także wiąże się z utratą cennych składników pokarmowych (m.in. dlatego nie polecamy składowania obornika na gruncie).

Gospodarstwa na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN)

Jeszcze inne przepisy obowiązują w przypadku terenów znajdujących się na Obszarach Szczególnie Narażonych. Więcej na ten temat oraz o samych wymaganiach dotyczących przechowywania gnojowicy, gnojówki i obornika znajdziesz m.in. na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.

Polecamy:

podsumowanie roku 2017
Podsumowanie roku 2017
rolnictwo ekologiczne ekorolnictwo naturalne nawożenie
Czym jest i na czym polega rolnictwo ekologiczne?
Preparaty bakteryjne - biopreparaty - BactoTech
Po co stosować ekologiczne preparaty bakteryjne?

Dodaj komentarz